การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

การเล่นพนันเป็นกิจกรรมที่มีปัญหาอยู่มากมาย ดังนั้น สิ่งเหล่านี้คือบางปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นเกมพนัน โดย สภาแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาความเสี่ยงของการเล่นพนัน

การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ

การเล่นพนันเป็นกิจกรรมที่มีปัญหาอยู่มากมาย ดังนั้น สิ่งเหล่านี้คือบางปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นเกมพนัน โดย สภาแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาความเสี่ยงของการเล่นพนัน

 1. การสูญเสียเงิน: เกมพนันเป็นการเสี่ยงที่สามารถทำให้คุณสูญเสียเงินได้ ในบางกรณี คุณอาจสูญเสียเงินจนถึงจุดที่ไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้
 2. การเกิดปัญหาการเงิน: เกมพนันอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการเงิน หากคุณเล่นเกมพนันเกินกว่าที่คุณสามารถจ่ายได้ คุณอาจต้องยืมเงินหรือขายทรัพย์สินเพื่อที่จะเล่นต่อ ซึ่งอาจส่งผลให้คุณติดหนี้สินหรือสูญเสียทรัพย์สินของคุณได้
 3. การเสพย์สารเสพติด: การเล่นเกมพนันอาจเป็นตัวกระตุ้นให้คุณใช้สารเสพติด เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นหรือลดความเครียดที่เกิดจากการเล่นเกม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณได้
 4. การเกิดปัญหาทางสังคม: เกมพนันอาจทำให้คุณมีปัญหาสังคม เช่น การทำให้คุณสนใจในครอบครัวและเพื่อนฝูงน้อยลง การสูญเสียเงินที่สำคัญในแผนชีวิตหรือการเล่นเกมพนันเกินขีดจำกัดอาจทำให้คุณเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวตัวเองและคนรอบตัวได้
 5. การเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต: เกมพนันอาจเป็นสาเหตุให้คุณมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ซึมเศร้า ความวิตกกังวล หรือการรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเสียเงินหรือเล่นเกมไม่ได้ตามที่คาดหวังจนทำให้สุขภาพจิตของคุณย่ำแย่ลง
 6. การเสี่ยงต่อการพนันเกินขีดจำกัด: การเล่นเกมพนันอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการพนันเกินขีดจำกัดได้ หากคุณเริ่มเล่นเกมพนันเพื่อหาเงินคืนหรือเพิ่มกำไร คุณอาจพยายามเล่นเกมมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินที่เสียไปกลับมา แต่อาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินมากขึ้นและเข้าสู่วงจรการพนันเกินที่คุณไม่สามารถควบคุมและถอนตัวได้

การเสี่ยงต่อการพนันเกินขีดจำกัด: การเล่นเกมพนันอาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการพนันเกินขีดจำกัดได้ หากคุณเริ่มเล่นเกมพนันเพื่อหาเงินคืนหรือเพิ่มกำไร คุณอาจพยายามเล่นเกมมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินที่เสียไปกลับมา แต่อาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินมากขึ้นและเข้าสู่วงจรการพนันเกินที่คุณไม่สามารถควบคุมและถอนตัวได้

การเล่นเกมอย่างรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เล่นควรใส่ใจ เพื่อป้องกันการเสียเงินที่ไม่จำเป็นและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นเกมเกี่ยวกับการพนัน ดังนั้น คุณควรจดจำและปฏิบัติตามหลักการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบต่อไปนี้ :

 1. กำหนดวงเงินที่เสียได้: ก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมหรือการพนันใดๆ คุณควรกำหนดวงเงินที่เสียได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่นวันหรือสัปดาห์ และต้องปฏิบัติตามวงเงินที่กำหนดไว้เสมอ อย่าเล่นเกมหรือการพนันเกินวงเงินที่คุณกำหนดไว้ เพราะอาจทำให้เสียเงินมากเกินไปและเกิดความเครียดในการเล่น
 2. อย่าใช้เงินที่สำคัญ: อย่าเล่นเกมหรือการพนันด้วยเงินที่คุณต้องใช้ในการชำระค่าใช้จ่ายสำคัญอื่นๆ เช่นค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ใช้เงินที่คุณสามารถเสียได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
 3. ควบคุมเวลาการเล่น: กำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเกมหรือการพนัน เพื่อป้องกันการเสียเวลาที่มีค่าสำหรับคุณ เล่นเกมหรือการพนันเป็นเพียงกิจกรรมสันทนาการ และควรให้เวลาในการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญเช่นการเรียนหรือการทำงาน
 4. รู้จักประเมินความเสี่ยง: เข้าใจและยอมรับว่าการเล่นเกมหรือการพนันมีความเสี่ยงที่คุณอาจเสียเงินได้ อย่าพยายามที่จะเอาชนะหรือกลับกลับไปทำให้เกิดผลกำไรเสมอไป เพราะความเสี่ยงมีอยู่เสมอ
 5. หยุดเล่นเมื่อเริ่มมีสัญญาณของปัญหา: ถ้าคุณรู้สึกว่าการเล่นเกมหรือการพนันกำลังมีผลกระทบต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของคุณ หรือเกิดปัญหาทางการเงิน คุณควรหยุดเล่นและพบความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

การเล่นเกมหรือการพนันเป็นเรื่องสนุกสนานและมีความสนใจ แต่ควรระมัดระวังและเล่นอย่างรับผิดชอบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ และเพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นอย่างสมดุลและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Responsible Gaming

Gambling is an activity that has many problems, so here are some of the problems that can arise from gambling by the National Council on Gambling Risks.

 1. LOSS OF MONEY: Gambling is a risky game that can cost you money. In some cases, you may lose money to the point where you are unable to meet your daily expenses.
 2. Having financial problems: Gambling games can result in financial problems. If you play gambling games more than you can afford You may need to borrow money or sell assets in order to continue playing. This could result in you becoming in debt or losing your property.
 3. Substance Addiction: Gambling can trigger your substance abuse. To increase excitement or reduce stress caused by playing games. This can be dangerous to your health and well-being.
 4. Social Problems: Gambling can cause you social problems, such as making you less interested in family and friends. Losing significant money in your life plans or playing over your gaming limits can put you in a situation that is not dangerous to yourself and those around you.
 5. Risk of mental health problems: Gambling can cause you mental health problems such as stress, depression, anxiety. or dealing with the emotions that arise when you lose money or play the game as you hoped, which worsens your mental health.
 6. Exceeding your betting limits: Gambling games can lead you to exceed your betting limits. If you start playing gambling games to earn money back or increase your profits. You may try to play more games to get back your lost money. But it can r esult in you losing more money and getting into a cycle of over gambling that you can’t control and withdraw.

Gambling games may have many problems as mentioned, so be careful and use intelligence when playing gambling games. to prevent problems that may occur

Responsible gaming is an important matter that players should pay attention to. To prevent unnecessary wastage and potential problems associated with gaming related gambling, you should remember and follow these principles of responsible gaming:

 1. Set a losing limit: Before starting any game or gambling. You should set a losing limit for a certain period of time. such as days or weeks and must always comply with the predetermined limit Don’t play games or bet more than the amount you set. Because it may cause too much money and stress in playing
 2. Don’t spend important money: Don’t play games or gamble with money you need to pay for other important expenses. such as rent or household expenses. Use the money you can afford without affecting your daily life.
 3. Control playing time: Set the right time for playing games or gambling. to prevent wasting valuable time for you Playing games or gambling is just a recreational activity. and should allow time for other activities important things like studying or working
 4. Know the risks: Understand and accept that gaming or gambling involves risks that you may lose. Don’t always try to win or return to profit. because there is always a risk
 5. Stop playing when there are signs of a problem: If you feel that gaming or gambling is affecting your physical or mental health. or having financial problems You should stop playing and seek professional help

Playing games or gambling is fun and interesting. But be careful and play responsibly. to prevent damage that may occur to you And so you can enjoy a more balanced and safer play.